[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Nhận việc hoặc giao việc

Nhận việc hoặc giao việc

Trên tab Công việc người dùng có thể kiểm tra nhanh các công việc được đã được quản lý giao hoặc thực hiện giao việc cho nhân viên mà không phải đăng nhập vào ứng dụng Công việc của hệ thống AMIS.VN
1. Nhận và kiểm tra việc được giao

Sau khi vào kiểm tra công việc được giao trên tab Công việc, người dùng có thể:
  • Xem nội dung chi tiết của công việc được giao
  • Đánh dấu lại công việc, phục vụ cho việc tra cứu, tìm kiếm về sau
  • Nhập phản hồi, thắc mắc về công việc nếu có
  • Cập nhật lại trạng thái của công việc sau khi đã hoàn thành
2. Giao việc cho cấp dưới

Sau khi nhập xong nội dung công việc cần giao nhấn Giao việc, hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo vào địa chỉ thư của Người thực hiện. Đồng thời chuyển thông tin công việc vừa tạo vào ứng dụng Công việc trên hệ thống AMIS.VN
Khi thực hiện giao việc cho nhân viên, người dùng có thể đưa thông tin công việc vừa giao vào lịch làm việc của cá nhân để tiện quản lý và theo dõi bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại màn hình giao việc.


Xem thêm