[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Nhập khẩu công văn, tài liệu từ file excel

Nhập khẩu công văn, tài liệu từ file excel

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng nhập khẩu danh sách các tài liệu đến và đi của đơn vị đang được lưu trữ trên các file excel vào ứng dụng AMIS.VN-Văn thư. Chức năng này được thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập nhấn vào biểu tượng  và chọn chức năng Nhập khẩu văn bản, sau đó thực hiện theo các bước sau:
    • Bước 1: Chọn tệp nguồn => cho phép chọn file excel cần nhập khẩu:
  .
      • Sau khi chọn xong file nhập khẩu, nhấn Tiếp tục.
Để thực hiện được chức năng nhập khẩu, người dùng bắt buộc phải sử dụng mẫu excel do hệ thống cung cấp. Người dùng download mẫu excel này tại bước Chọn tệp nguồn (chọn chức năng Tệp mẫu)
  • Bước 2: Kiểm tra dữ liệu => hệ thống sẽ tự động kiểm tra các thông tin trên file excel cần nhập khẩu có tương thích với các thông tin đang lưu trữ trên ứng dụng AMIS.VN-Văn thư hay không. Với các thông tin sai, hệ thống sẽ cảnh báo cho người dùng biết để sửa lại:

  • Bước 3: Kết quả nhập khẩu => hệ thống thông báo kết quả nhập khẩuXem thêm