[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế

Khai thuế

Ứng dụng Khai thuế tích hợp trên hệ thống AMIS.VN là công cụ hỗ trợ đơn vị trong công tác kê khai và nộp các báo cáo thuế: GTGT, TNDN, TNCN... cho cơ quan thuế. Tại đây, người dùng có thể kê khai, nộp tờ khai trực tiếp đến cơ quan thuế qua mạng Internet:
Để có thể kê khai và nộp thuế qua ứng dụng MTAX, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp một số tiện ích sau:


Xem thêm