[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Sáng kiến > Phân quyền hệ thống quản lý sáng kiến

Phân quyền hệ thống quản lý sáng kiến

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Sáng kiến chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Sáng kiến. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, công việc của nhân viên mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ phân quyền cho phép nhân viên đó được phép đánh giá hiệu quả mang lại của sáng kiến cũng như xem được các báo cáo thống kê liên quan đến sáng kiến đã đăng. Hiện tại trên ứng dụng Sáng kiến có 2 nhóm chức năng sau:
 • Đánh giá sáng kiến: cho phép đáng giá, cập nhật giá trị, lợi ích mang lại từ sáng kiến.
 • Xem báo cáo: cho phép thống kế các sáng kiến theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Để thực hiện được chức năng phân quyền trên ứng dụng Sáng kiến, người dùng thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Thiết lập các vai trò được sử dụng để phân quyền trên ứng dụng Sáng kiến
  • Trên trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện như sau:
  • Bước 2: Phân quyền thực hiện chức năng trên ứng dụng Sáng kiến:
   • Đăng nhập vào ứng dụng Sáng kiến, tại phần thông tin tên tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Sáng kiến, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Phân quyền sáng kiến:
  Với những nhân viên chỉ có vai trò mặc định của hệ thống là Nhân viên, sau khi đăng nhập vào ứng dụng sẽ chỉ được quyền tra cứu và xem các sáng kiến trong ứng dụng Sáng kiến.


  Xem thêm