[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Phân quyền quản lý văn thư

Phân quyền quản lý văn thư

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Văn thư chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Văn thư. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, công việc của nhân viên mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ phân quyền cho phép nhân viên đó được đưa thông tin về các công văn đi hoặc đến của đơn vị lên ứng dụng Văn thư.
Để thực hiện được chức năng phân quyền trên ứng dụng Văn thư, người dùng thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Phân quyền văn thư:


Xem thêm