[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Phiên đăng nhập của tôi

Phiên đăng nhập của tôi

Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng tra cứu xem hiện tại mình đang dùng tài khoản đăng nhập trên các thiết bị nào (firefox, internet, mobile...) mà chưa kịp đăng xuất ra. Đồng thời, từ kế quả tra cứu được, còn cho phép người dùng đăng xuất ra khỏi phần mềm mà không cần mở lại thiết bị đó.


Xem thêm