[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Làm thế nào để xem phim hướng dẫn trên trình duyệt Firefox

Làm thế nào để xem phim hướng dẫn trên trình duyệt Firefox

Khi người dùng sử dụng tài liệu help.amis.vn sẽ xảy ra tình trạng không xem được video hướng dẫn trên trình duyệt Firefox. Nguyên nhân là do trên máy tính của người dùng chưa cài đặt Windows Media Player Firefox Plugin:
Để xem được video hướng dẫn, người dùng cần cài đặt Plugin tương ứng với Firefox theo hướng dẫn sau:
  • Nhấn Save file, hệ thống tự động download bộ cài về máy tính của người dùng:
  • Kích chuột vào bộ cài để bắt đầu quá trình cài đặt:
  • Nhấn Run:
  • Nhấn Next:
  • Tích chọn "I accept the terms in the License Agreement", sau đó nhấn Next:
  • Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt:
  • Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt xong, người dùng có thể xem được video trên firefox:
1. Người dùng nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer để xem tài liệu hướng help.amis.vn
        2. Đối với trình duyệt firefox từ version 21 trở lên, sau khi tiến hành cài đặt xong Windows Media Player Firefox Plugin, người dùng cần phải thực hiện thiết lập cấu hình cho firefox theo hướng dẫn sau: Xem thêm