[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Quản lý bài viết theo chuyên mục

Quản lý bài viết theo chuyên mục

Hệ thống cho phép người dùng khai báo các chuyên mục, phục vụ cho việc đăng bài và quản lý bài viết theo từng chuyên mục tại Trang chủ:

Để tạo được một chuyên mục quản lý, thực hiện như sau:
  • Tại màn hình quản lý danh sách chuyên mục, chọn chức năng Thêm mới:
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
1. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một chuyên mục.
        2. Đối với các chuyên mục không sử dụng nữa, người dùng sẽ sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích vào phần Ngừng theo dõi.


Xem thêm