[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Quản lý văn thư theo loại

Quản lý văn thư theo loại

Hệ thống cho phép người dùng khai báo các loại văn bản, phục vụ cho việc quản lý và tra cứu các văn bản đến và đi của đơn vị:

Để khai báo một loại văn bán mới, thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng  sau đó nhấn chọn chức năng Phân loại văn bản.
  • Chọn chức năng Thêm mới:
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một loại văn bản.


Xem thêm