[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng hỗ trợ > Silverlight cho ứng dụng Kế toán, Bán hàng và Nhân sự

Silverlight cho ứng dụng Kế toán, Bán hàng và Nhân sự

Đối với những máy tính cá nhân chưa được cài đặt ứng dụng Silverlight nhưng lại đăng nhập vào các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự của hệ thống AMIS, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo hướng dẫn người dùng cách cách đặt ứng dụng Silverlight trên từng trình duyệt khác nhau.
Lưu ý: Hiện tại một số trình duyệt như trình duyệt C
hrome từ phiên bản 45 trở đi, trình duyệt Cốc Cốc từ phiên bản 55 trở đi, trình duyệt Firefox từ phiên bản 52 trở đi không còn hỗ trợ các ứng dụng chạy Silverlight nữa nên phần mềm AMIS.VN (Kế toán, Bán hàng, Nhân sự) không sử dụng được trên các trình duyệt này. Vì vậy, khuyến nghị nên sử dụng trình duyệt IE (Internet Explore) phiên bản 11, Safari (nếu sử dụng máy Mac) để đăng nhập vào các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự của hệ thống AMIS.VN

Cài đặt trên trình duyệt Internet Explorer

Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng Siverlight (Ví dụ: đăng nhập vào ứng dụng Kế toán):


Cài đặt trên trình duyệt Firefox
Lưu ý: Chỉ sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 51 hoặc phiên bản cũ hơn (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng Siverlight (Ví dụ: đăng nhập vào ứng dụng Kế toán):
 

Cài đặt trên trình duyệt Chrome
Lưu ý: Chỉ sử dụng trình duyệt Chrome phiên bản 40 hoặc phiên bản cũ hơn (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng Siverlight (Ví dụ: đăng nhập vào ứng dụng Kế toán):


Lưu ý: Chỉ sử dụng trình duyệt Cốc cốc phiên bản 50 hoặc phiên bản cũ hơn (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng Siverlight (Ví dụ: đăng nhập vào ứng dụng Kế toán):


Cài đặt trên trình duyệt Safari trên máy Macintosh
Sau khi đăng nhập hệ thống hiển thị thông báo hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng Siverlight (Ví dụ: đăng nhập vào ứng dụng Kế toán):


Các vấn đề gặp phải khi cài đặt Silverlight

Trong quá trình cài đặt và sau cài đặt có một số lưu ý hoặc lỗi phát sinh người dùng cần xử lý:
1. Kiểm tra và tắt UAC trước khi cài đặt
2. Sau khi cài đặt xong phải tắt trình duyệt
3. Màn hình trình duyệt bị trắng
4. Không thể cài đặt được Silverlight
5. Đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt Firefox báo lỗi tiếng Anh "Object reference not set to an instance of an object"
6. Không chạy được Silverlight trên các trình duyệt dù đã cài đặt thành công

 Cụ thể:

1. Kiểm tra và tắt UAC trước khi cài đặt: Trước khi cài đặt Silverlight, cần kiểm tra xem máy tính đã tắt UAC chưa, cách kiểm tra như sau:
 • Nhập cụm từ "UAC" tại thanh tìm kiếm của menu Start

 • Kích chọn vào kết quả tìm kiếm Change User Account Control setting
 • Trên màn hình User Account Control Settings, kiểm tra xem đã tắt UAC hay chưa:
  • Trường hợp chưa tắt UAC

 
 • Nếu chưa tắt thì kéo xuống đến "Never Notify" để tắt UAC
 • Nhấn OK để hoàn tất việc tắt UAC
 • Sau đó thực hiện cài đặt Silverlight bình thường
2. Sau khi cài đặt xong phải tắt trình duyệt

 • Sau khi cài đặt Silverlight xong, cần phải tắt trình duyệt đi. Sau đó mở lại trình duyệt, nhập đường dẫn AMIS.VN và sử dụng bình thường
3. Màn hình trình duyệt bị trắng

Nếu gặp phải lỗi này, người dùng cần gỡ bộ cài Silverlight, sau đó thực hiện cài đặt lại. Để gỡ bỏ Silverlight bạn thực hiện như sau:
 • Kích vào nút Start, chọn Control Panel

 • Trên màn hình Control Panel, kích chọn tại link Uninstall a program

 • Trên màn hình Uninstall or change a program, chọn chương trình Microsoft Silverlight, sau đó Uninstall.
 • Đợi hệ thống chạy gỡ bỏ cài đặt xong, thì thực hiện cài đặt lại Silverlight theo các hướng dẫn ở trên.
4. Không thể cài đặt được Silverlight
Nếu trong trường hợp người dùng thực hiện cài đặt Silverlight bằng các đường dẫn như ở các hướng dẫn cài đặt trên mà không cài đặt thành công => nguyên nhân có thể là phiên bản silverligth vừa cài đặt không đúng. Với trường hợp này, người dùng có thể vào download trực tiếp bản Silverlight mới nhất để cài đặt lại tại địa chỉ sau: http://microsoft.com/silverlight
5. Đăng nhập vào phần mềm trên trình duyệt Firefox báo lỗi tiếng Anh "Object reference not set to an instance of an object"
 • Nguyên nhân: là do trên trình duyệt Firefox đang thiết lập chế độ Never remember history:
 
 • Cách khắc phục: chuyển lại chế độ thiết lập thành  Remember history:
 
6.  Không chạy được Silverlight trên trình duyệt dù đã cài đặt thành công
 • Máy tính đã cài đặt Silverlight thành công, nhưng khi mở trình duyệt lên vẫn hiển thị hướng dẫn cài đặt Silverlight
 • Cách khắc phục: 
a. Trình duyệt FireFox

Bước 1Người dùng mở trình duyệt FireFox, nhập about:addons vào ô địa chỉ của trình duyệt.
Trong cửa sổ hiện ra phía dưới. Người dùng chọn Plugins. Ở cửa sổ hiện ra các Plugin, Người dùng chọn 
Java™ Platform và bấm chọn Allway Active ở hộp chọn bên cạnh

 • Người dùng làm theo hướng dẫn như hình dưới:


Bước 2: Khởi động lại trình duyệt
b. Trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Người dùng mở trình duyệt Google chrome

 • Người dùng nhập chrome://flags/#enable-npapi vào ô địa chỉ của trình duyệt
 • Người dùng tìm tới thư mục Bật NPAPI, chọn Bật (Enable đối với bản tiếng Anh)

                                                        Ảnh phiên bản tiếng Việt


                                                  Ảnh phiên bản tiếng Anh

Bước 2: Khởi động lại trình duyệt

       Bước 3: Người dùng mở trình duyệt Google Chrome

 • Người dùng nhập Chrome://Plugins vào ô địa chỉ của trình duyệt
 • Người dùng tìm tới thu mục Java(TM)-> CBT chọn Luôn được phép chạy. (Always allowed to run đối với bản Tiếng Anh

                                                                                           Ảnh phiên bản tiếng Việt

                                                       Ảnh phiên bản tiếng Anh
Bước 4: Khởi đông lại trình duyệt


Xem thêm