[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho ảnh > Đưa ảnh lên ứng dụng

Đưa ảnh lên ứng dụng

Người dùng có thể đưa các ảnh chụp liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp lên và quản lý trên ứng dụng Kho ảnh của hệ thống AMIS.VN theo các bước sau:
  • Bước 1: Tạo album lưu trữ ảnh
    • Tại màn hình danh sách Thư viện ảnh, chọn chức năng Thêm album:

    • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Khi di chuột vào album ảnh tại màn hình danh sách Thư việc ảnh, người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một album ảnh.
  • Bước 2: Chọn ảnh vào album 
Nhấn chọn album ảnh tại màn hình danh sách Thư viện ảnh:

1. Người dùng chỉ có thể update 10 ảnh cùng một lúc
        2. Trường hợp muốn xóa bớt ảnh cần update thì sử dụng chức năng  
  • Bước 3: Chọn ảnh đại diện cho album khi hiển thị trên ứng dụng
Đối với từng album ảnh, người dùng có thể chọn một trong số các ảnh có trong album là ảnh đại diện tại màn hình quản lý danh sách các album của ứng dụng Kho ảnh:


Xem thêm