[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho phim > Đưa phim lên ứng dụng

Đưa phim lên ứng dụng

Trên ứng dụng Kho phim hiện tại không hỗ trợ upload những phim được lưu dưới các định dạng như: wmv, mov, mpeg4, avi, mpegps, flv, 3gpp, webM... mà chỉ hỗ trợ upload dưới dạng link liên kết tới các website đang lưu trữ các phim cần đưa lên ứng dụng. Do ứng dụng được xây dựng trên công nghệ HTML5 nên chỉ hỗ trợ upload các link: Youtube, swf, mp4, webm và ogg.
Để đưa thông tin về các phim cần quản lý lên ứng dụng, người dùng thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Upload phim lên mạng hoặc tìm kiếm các phim đã có trên mạng
Người dùng có thể tự làm phim sau đó tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng để upload phim đó lên mạng internet của đơn vị hay các mạng xã hội, hoặc tìm kiếm các phim do người khác đưa lên trên mang, sau đó copy lấy đường dẫn lưu phim tại trình duyệt interner.
VD: copy đường link từ mạng xã hội Youtube:

 • Bước 2: Đưa thông tin phim lên ứng dụng Kho phim
  • Tại ứng dụng Kho phim, chọn chức năng Quản lý kho phim.
  • Tại màn hình quản lý danh sách phim, chọn chức năng Thêm phim:
  • Copy link ở bước 1 và paste vào mục Link phim.
  • Với các phim được lấy từ liên kết trên Youtube, người dùng có thể nhấn chọn biểu tượng  để lấy được thông tin cho phần Tựa đềGiới thiệu.
  • Nhấn chức năng Chọn để chọn ảnh đại diện cho phim khi lưu trữ trên ứng dụng.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
1. Khi lấy link để upload lên ứng dụng, người dùng nên sử dụng địa chỉ từ cổng https:// để tránh trình trạnh bị chặn trên các trình duyệt khi xem phim.
        2. Khi di chuột vào từng phim tại màn hình quản lý danh sách phim
, người dùng có thể kích chọn biểu tượng  để thay đổi hoặc biểu tượng  để xóa một phim.


Xem thêm