[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Lập tờ khai cần nộp theo tháng (quý hoặc năm)

Lập tờ khai cần nộp theo tháng (quý hoặc năm)

Sau khi hoàn tất việc đăng ký thành công các mẫu tờ khai với cơ quan thuế, hàng tháng (quý hoặc năm) người dùng có thể lập các tờ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế từ một trong các công cụ sau:

Ứng dụng AMIS.VN-Kế toán
Lập bằng ứng dụng Kế toán của hệ thống AMIS.VN => áp dụng với các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt...
 • Vào phân hệ Thuế trên ứng dụng Kế toán của của hệ thống AMIS.VN
 • Chọn chức năng lập tờ khai thuế theo tháng, quý hoặc năm (gồm các loại tờ khai thuế GTGT, TNDN, tiêu tụ đặc biệt...) (Ví dụ: chọn Tờ khai thuế GTGT được khấu trừ (01/GTGT)):
 • Chọn ký tính thuế và phụ lục nộp kèm tờ khai, sau đó nhấn Đồng ý:
 • Chọn chức năng In:
 • Chọn chức năng Cất\Adobe PDF file.
 • Đặt tên và chọn đường dẫn lưu file sẽ được sử dụng để nộp thuế qua mạng

Ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự
Lập bằng ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN => áp dụng với các loại thuế TNCN
 • Vào phân hệ Thuế trên ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn Tờ khai thuế TNCN (02/KK-TNCN):

 • Chọn ký tính thuế và phụ lục nộp kèm tờ khai, sau đó nhấn Đồng ý:

 • Chọn biểu tượng xuất khẩu ra định dạng .pdf trên thanh công cụ
 • Đặt tên và chọn đường dẫn lưu file sẽ được sử dụng để nộp thuế qua mạng

Phần mềm HTKK của Tổng cục thuế
Cho phép người dùng lập nhiều tờ khai cho nhiều loại thuế khác nhau như: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt...
 • Mở phần mềm HTKK:
 • Chọn tờ khai cần khai và thực hiện khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai, sau đó chọn chức năng In:
 • Tại màn hình In tờ khai, chọn máy in ảo CutePDFWriter, sau đó nhấn In:
 • Đặt tên file và chọn đường dẫn lưu file sẽ được sử dụng để nộp thuế qua mạng.
Để có thể lưu được Tờ khai cần nộp qua mạng cho cơ quan thuế về máy tính bằng phần mềm HTKK của Tổng cục thuế, người dùng bắt buộc phải cài đặt máy in ảo CutePDFXem thêm