[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Thay đổi bổ sung thông tin dịch vụ

Thay đổi bổ sung thông tin dịch vụ

Ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế cho phép đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin dịch vụ T-VAN để gửi tới CQT khi có nhu cầu thay đổi thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ email. Để thực hiện được chức năng này, người dùng thực hiện như sau:

  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Thay đổi bổ sung thông tin dịch vụ:

  • Để chuột tài phần Số chứng thư số, sau đó nhấn enter hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ chữ ký số sang tờ khai.
  • Sau khi thay đổi lại Số chứng thư số hoặc Địa chỉ thư điện tử, người dùng nhấn Đăng ký thay đổi:
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):
  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin vừa được người dùng thay đổi, bổ sung sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký. Đồng thời thông tin về việc đăng ký của đơn vị cũng sẽ được quản lý tại phần Danh sách hồ sơ đăng ký.
1.Thông tin về Số chứng thư số chỉ được tự động lấy lên nếu máy tính của người dùng có kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.
        2.Nếu cùng lúc máy tính có kết nối từ 2 USB chứa thông tin chữ ký số trở lên, tại mục Số chứng thư số sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép dùng chọn một chữ ký số từ danh sách để đăng ký.


Xem thêm