[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Thiết lập quy tắc đánh mã văn bản

Thiết lập quy tắc đánh mã văn bản

Hệ thống cho phép người dùng thiết lập cơ chế sinh mã tự động cho các văn bản đi hoặc đến như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng  sau đó nhấn chọn chức năng Thiết lập cách đánh mã:

  • Sau khi thiết lập xong quy tắc đánh mã văn bản, người dùng nhấn Áp dụng => mỗi khi người dùng lưu trữ văn bản lên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động đánh số văn bản theo quy tắc đã được thiết lập trên:


Xem thêm