[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Thiết lập tài khoản kê khai và nộp thuế

Thiết lập tài khoản kê khai và nộp thuế

Thiết lập tài khoản để kê khai thuế là bước đầu tiên mà người dùng phải thực hiện sau khi đăng nhập lần đầu tiên vào ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế. Nếu người dùng đã thiết lập được tài khoản, với những lần đăng nhập sau sẽ không phải thực hiện bước này nữa. Chức năng này chỉ có thể thực hiện được bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống - là người dùng nhận được email thông báo tài khoản và mật khẩu khi đăng ký sử dụng AMIS.VN hoặc người dùng có vai trò Kê khai thuế qua mạng được phân quyền thông qua chức năng Hệ thống ngoài trang Wall.
Để thực hiện chức năng này, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Từ trang Wall đăng nhập vào ứng dụng Khai thuế:
  • Sau khi đăng nhập thành công vào ứng dụng Khai thuế, sẽ xuất hiện màn hình yêu cầu người dùng thiết lập tài khoản vào để kê khai thuế qua mạng:
  • Sau khi nhập thông tin Mã số thuế và Mật khẩu, người dùng nhấn Tiếp tục:
  • Nhấn Đồng ý, để đăng nhập vào ứng dụng Khai thuế
1. Trường hợp không nhớ mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu.
         2. Trường hợp chưa có tài khoản người dùng có thể đăng ký bổ sung bằng cách kích chọn link tại thông báo "Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tại đây "


Xem thêm