[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Thiết lập trang website doanh nghiệp

Thiết lập trang website doanh nghiệp

Sau khi đăng ký sử dụng AMIS.VN thành công, trên hệ thống chưa có sẵn thông tin về ứng dụng website doanh nghiệp để người dùng có thể đăng bài. Muốn có được ứng dụng này người dùng lựa chọn chức năng thiết lập Cấu hình website khi nhấn vào biểu tượng  trên trang Wall, sau đó thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Lựa chọn mẫu cho website doanh nghiệp
    • Sau khi lựa chọn xong các tiêu chí để xây dựng được website của đơn vị, người dùng nhấn Tiếp tục.
  • Bước 2: Khai báo một số thông tin về đơn vị sẽ hiển thị trên website doanh nghiệp
    • Sau khi khai báo xong, nhấn Tiếp tục
  • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin vừa thiết lập
    • Nhấn Hoàn tất để kết thúc việc thiết lập cấu hình cho trang website của đơn vị:


1. Sau khi người dùng thực hiện chức năng Cấu hình website, trên hệ thống sẽ không còn chức năng này nữa mà được thay thế bằng chức năng Quản lý website.
         2. Với những người dùng không phải là nhân viên nếu muốn xem được nội dung trên website của đơn vị sẽ chỉ cần đăng nhập theo địa chỉ https://...(địa chỉ của doanh nghiệp).amis.vnXem thêm