[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Sáng kiến > Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất

Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất

Hệ thống cho phép người dùng lọc ra danh sách những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất bằng cách:

  • Tại phần quản lý danh sách nhân viên có nhiều sáng kiến, nhấn chọn biểu tượng :
  • Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm