[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Sáng kiến > Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất

Thống kê những sáng kiến được đánh giá là hiệu quả nhất

Hệ thống cho phép người dùng lọc ra các sáng kiến được đánh giá là mang lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị bằng cách:
  • Tại phần quản lý danh sách Sáng kiến hiệu quả nhất, nhấn chọn biểu tượng :  

  • Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.


Xem thêm