[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Trang tin của tôi

Trang tin của tôi

Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng sau khi đăng nhập vào trang Wall có thể luôn được thông tin hồ sơ nhân viên của mình mà không cần phải đăng nhập vào ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, bằng cách nhấn nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Trang tin của tôi:
Tại đây người dùng có thể thực hiện các chức năng:


Xem thêm