[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Ứng dụng Nhân sự

Ứng dụng Nhân sự

Câu 1: Tại sao Báo cáo chi tiết nguồn lực lên số liệu nhân viên không đúng

Cách lấy số liệu: Báo cáo chi tiết nguồn lực liệt kê những nhân viên Đã và đang làm việc trong năm chọn in. Điều kiện là nhân viên phải có Ngày thử việc hoặc Ngày chính thức và không có Ngày nghỉ việc hoặc nếu có thì ngày nghỉ việc thuộc năm chọn in

Nguyên nhân thường gặp: trên dữ liệu của KH do có nhiều nhân viên không có cả 2 ngày Ngày thử việc, Ngày chính thức hoặc Nghỉ việc đã lâu nhưng không có ngày nghỉ việc nên số liệu không chính xác

Khắc phục: Vào ứng dụng Nhân sự bằng HR cao nhất, vào Quản lý\Hồ sơ: tìm đến nhân viên không lên báo cáo, khai báo Quá trình công tác đảm bảo là Đang làm việc và thời gian làm việc có liên quan tới thời gian in báo cáo hoặc đảm bảo đủ điều kiện lấy lên báo cáo

Câu 2: Tại sao không chọn được nhân viên trong tăng mới bảo hiểm

Biểu hiện: Không chọn được nhân viên khi vào bảo hiểm\ Đợt bảo hiểm\ Tăng lao động\ Chọn nhân viên\ Tăng mới\ Chọn nhân viên nhưng lại không tìm thấy nhân viên


- Nguyên nhân 1: Do nhân viên này chưa có hợp đồng lao động chính thức

Giải pháp: Vào Hồ sơ \ Hợp đồng hoặc vào phân hệ hợp đồng để khai báo hợp đồng lao động chính thức cho nhân viên. (hợp động chính thức là hợp đồng xác định thời gian hoặc hợp đồng không xác định thời gian)


- Nguyên nhân 2: Do nhân viên được nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm trong tab quá trình đóng bảo hiểm của hồ sơ. Cho nên phần mềm sẽ hiểu là nhân viên này đã được ghi tăng bảo hiểm trước đó

Giải pháp: Nếu muốn ghi tăng bảo hiểm thì phải xoá quá trình đóng bảo hiểm rồi ghi tăng lại

Câu 3: Tại sao nhân viên không đăng ký trực tuyến được khóa đào tạo


Biểu hiện: Cán bộ nhân sự tạo 1 mã đào tạo nhưng nhân viên đăng ký khóa đào tạo thì không được

Nguyên nhân 1: Do cán bộ nhân sự không click chọn cho phép nhân viên đăng ký trực tuyến

Giải pháp: Cán bộ nhân sự vào quản lý\ đào tạo\ chọn đến khóa đào tạo cần cho nhân viên đăng ký\ sửa\ vào tab đối tượng đào tạo\ click chọn "cho phép đăng ký trực tuyến


Nguyên nhân 2: Do cán bộ đang để trạng thái thực hiện là "Đang thực hiện"

Giải pháp: Sửa thành "lập kế hoạch"

Nguyên nhân 3: Do khóa đào tạo đã hết thời hạn đăng ký

Giải pháp: Nếu muốn cho nhân viên đăng ký thì sửa lại thời gian đăng ký

Câu 4: Tai sao không sửa được các đợt bảo hiểm

Biểu hiện: Do khai bao sai một số tiêu chí trong đợt khai báo bảo hiểm trước . Giờ muốn sửa lại thì phần mềm ẩn nút sửa

Nguyên nhân: Để tránh tình trạng dữ liệu các đợt bảo hiểm sai, cho nên MISA chỉ cho phép sửa đối với đợt bảo hiểm mới nhất.

Giải pháp: Xóa các đợt bảo hiểm sau đợt bảo hiểm cần sửa và tiến hành sửa lại đợt bảo hiểm cần sửa

Câu 5: Làm thế nào để chương trình có thể tự động gửi mail thông báo cho quản lý và các đối tượng liên quan khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép

Giải pháp:
Bước 1: Vào Quản lý\ Hồ sơ\ Khai báo địa chỉ Email cơ quan của quản lý và các đối tượng muốn nhận mailBước 2: Thiết lập người dùng quản lý thời gian: Vào Quản lý\ Quản lý thời gian\ Quản lý nghỉ\ click chuột phải vào cơ cấu tổ chức\ Chọn người dùngBước 3: Đăng nhập bằng user là người quản lý thời gian, vào Hệ thống\ Tùy chọn\ 6. Tùy chọn email\ khai báo cấu hình email


Sau khi khai báo xong thông tin về máy chủ gửi email, người dùng chọn chức năng Kiểm tra thiết lập để xem các thông tin mình vừa khai báo có đúng hay không. Nếu thông tin đã chính xác, người dùng có thể nhấn Áp dụng hoặc Cất.
Người dùng có thể thiết lập thông tin về máy chủ gửi email theo một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp đơn vị có hệ thống server riêng => thông tin máy chủ gửi email sẽ do quản trị mạng cung cấp cho người sử dụng.
        - Trường hợp đơn vị sử dụng hệ thống Gmail, Yahoo... để gửi và nhận thư => thông tin về địa chỉ máy chủ gửi thư có thể tìm kiếm và lấy trên mạng.
   VD:
    • Máy chủ Gmail: smtp.gmail.com; Cổng: 465; Phương thức bảo mật: SSL. Nếu đã thiết lập đúng thông tin mà phần mềm vẫn báo thiết lập không thành công thì vui lòng kiểm tra lại các bảo mật của email theo hướng dẫn tại Câu hỏi thường gặp
    • Máy chủ Yahoo: smtp.mail.yahoo.com, Cổng: 465; Phương thức bảo mật: SSL
    • Máy chủ Secureserver.net: smtpout.secureserver.net; Cổng: 80; Phương thức bảo mật: Không
Câu 6: Làm thế nào để chương trình có thể tự động trừ ngày phép khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép và được duyệt phép

Giải pháp:
Bước 1: Vào Quản lý\Hồ sơ: khai báo số ngày phép của nhân viênBước 2: Vào Quản lý\ Quản lý thời gian\ Bảng tổng hợp nghỉ phép: Tạo bảng tổng hợp nghỉ phép nămLưu ý: trước khi lập bảng tổng hợp nghỉ phép, cần phải khai báo thông tin Hợp đồng lao động chính thức cho nhân viên
Bước 2: Khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ phép và được duyệt, số ngày nghỉ được duyệt sẽ trừ vào số ngày phép còn lại của nhân viên đóCâu 7: Làm thế nào để thiết lập được nhân viên làm việc theo từng ca làm việc khác nhau


Giải pháp:
Bước 1: Vào Danh mục\Ca làm việc: khai báo các ca làm việc tại đơn vịBước 2: Vào Quản lý\Chấm công\Chấm công chi tiết theo thời gian\Phân ca làm việc
Xem thêm