[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức

Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức

Để tìm kiếm được các bài viết đã được đăng trên ứng dụng tin tức, người dùng thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Tin tức, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Quản lý bài viết:


Xem thêm