[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống

Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống

Với những góp ý, đánh giá, nhận xét liên quan đến tài liệu, hệ thống cho phép người dùng có thể tổng hợp, thống kê lại để phục vụ cho ng tác phản hồi hoặc bổ sung, chỉnh sửa theo những ý kiến đóng góp đã được đưa ra.

Cách thực hiện:

  • Trên màn hình danh sách các tài liệu của một chuyên mục, kích chọn một tài liệu sau đó chọn chức năng Mở
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Báo cáo:Xem thêm