[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Tra cứu, tìm kiếm tài liệu

Tra cứu, tìm kiếm tài liệu

Khi có nhu cầu xem một tài liệu nào đó, người dùng có thể tìm nhanh được tài liệu đó bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ:

Người dùng có thể xem và quản lý các tài liệu thuộc một chuyên mục dưới dạng danh sách hoặc biểu tượng bằng cách nhấn chọn biểu tượng hoặc .


Xem thêm