[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Trên hệ thống ứng dụng quản lý văn thư, người dùng có thể tìm kiếm lại các công văn tài liệu đi hoặc đến theo nhiều thiêu chí như:
  • Thời gian
  • Hiệu lực của tài liệu
  • Loại văn bản
  • Mức độ bảo mật
  • Mức độ khẩn cấp
Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm
Cách thực hiện:
  • Chọn tab Văn thư đến hoặc Văn thư đi:

  • Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách công văn, tài liệu thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.


Xem thêm