[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Tra cứu tờ khai

Tra cứu tờ khai

Ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế cho phép người dùng tra cứu các thông tin liên quan đến tờ khai thuế nộp qua mạng sau:
1. Tra cứu các hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN đã được nộp cho cơ quan thuế
  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Kê khai thuế, chọn chức năng Danh sách hồ sơ đăng ký:
  • Người dùng có thể tải lại các bộ tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế, cũng như các thông báo của tổng cục thuế gửi lại đơn vị về bộ hồ sơ đăng ký đã nộp, bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Tải về hoặc Thông báo.
2. Tra cứu các tờ khai đã được nộp trực tuyến cho cơ quan thuế
  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Kê khai thuế, chọn chức năng Tờ khai\Tờ khai:

  • Chọn khoảng thời gian cần tra cứu, sau đó nhấn Tra cứu, hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ các tờ khai đã từng được nộp thanh công hay thất bại qua mạng của đơn vị tới cơ quan thuế
  • Tại đây người dùng có thể thực hiện chức năng nộp bổ sung các phụ lục kèm tờ khai bằng cách chọn biểu tượng hoặc tải các tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế, cũng như các thông báo của tổng cục thuế gửi lại đơn vị về tờ khai đã nộp, bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Tải về hoặc Thông báo.
Hệ thống chỉ cho phép tra cứu các tờ khai được nộp trong khoảng thời gian một năm so với thời điểm thực hiện chức năng tra cứu.
3. Tra cứu các thông báo về kết quả giao dịch giữa cơ quan thuế và đơn vị
  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Kê khai thuế, chọn chức năng Tờ khai\Thông báo:

  • Chọn khoảng thời gian cơ quan thuế nhận được tờ khai do đơn vị nộp, sau đó nhấn Tra cứu, hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ các thông báo từ cơ quan thuế về những lần giao dịch thành công hay thất bại của đơn vị.
  • Tại đây người dùng có thể thực hiện tải các thông báo về kết quả giao dịch giữa cơ quan thuế và đơn vị bằng cách nhấn chọn biểu tượng tại cột Thông báo.


Xem thêm