[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu

Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu

Trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để tạo mới, bổ sung, cập nhật các tài liệu. Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào tại cây tài liệu nào...
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)


Xem thêm