[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Ứng dụng bán hàng

Ứng dụng bán hàng

Câu 1: Tại sao không chọn được người gửi email khi dùng tính năng gửi email

Biểu hiện: Khi vào danh sách tiềm năng, khách hàng .. click chuột phải chọn chức năng gửi email thì không chọn được người gửi emailNguyên nhân: Do người sử dụng chưa thiết lập tài khoản email

Giải pháp: Thực hiện việc thiết lập tài khoản email

Vào Hệ thống\ Thiết lập tài khoản email/Thêm
Nhập các thông tin của tài khoản Email:

    Máy chủ gửi mail: Tên máy chủ dùng để gửi Email

    Cổng: Cổng thiết lập cho Máy chủ Mail khi gửi mail, phụ thuộc vào giao thức dùng để gửi, thông thường là 25.

    Số mail/1 lần gửi: Số mail gửi cùng một lúc trong một lần gửi, nghĩa là số mail được gửi tới Mail Server trong một lần kết nối tới máy chủ.

    Thời gian giữa các lần gửi (Đơn vị tính bằng giây): Thời gian cho một chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới Server, nghĩa là nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì Mail Service lại đọc Chờ gửi và gửi các mail đang chờ gửi đi.

    Tên hiển thị: Tên hiển thị tại phần người gửi trên email gửi tới khách hàng

    Tên truy cập: Địa chỉ email của người gửi

    Mật khẩu: Mật khẩu của tài khoản email của người gửi. Do máy chủ gửi email cung cấp.

    Phương thức bảo mật: Lựa chọn phương thức mã hoá TLS hoặc SSL, hoặc không mã hoá.


Nhấn Kiểm tra kết nối để kiểm tra thông tin tùy chọn gửi Email đã đúng hay chưa.
Sau đó nhấn Cất để lưu lại các thông tin vừa thiết lập.

Lưu ý: Bấm kiểm tra kết nối. Khi phần mềm báo "Kết nối thành công " bấm cất. Nếu phần mềm báo không kết nối thành công thì kiểm tra lại các thông tin thiết lập
Người dùng có thể thiết lập thông tin về máy chủ gửi email theo một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp đơn vị có hệ thống server riêng => thông tin máy chủ gửi email sẽ do quản trị mạng cung cấp cho người sử dụng.
        - Trường hợp đơn vị sử dụng hệ thống Gmail, Yahoo... để gửi và nhận thư => thông tin về địa chỉ máy chủ gửi thư có thể tìm kiếm và lấy trên mạng.
   VD:
    • Máy chủ Gmail: smtp.gmail.com; Cổng: 465; Phương thức bảo mật: SSL. Nếu đã thiết lập đúng thông tin mà phần mềm vẫn báo thiết lập không thành công thì vui lòng kiểm tra lại các bảo mật của email theo hướng dẫn tại Câu hỏi thường gặp
    • Máy chủ Yahoo: smtp.mail.yahoo.com, Cổng: 465; Phương thức bảo mật: SSL
    • Máy chủ Secureserver.net: smtpout.secureserver.net; Cổng: 80; Phương thức bảo mật: Không


Câu 2: Tại sao vào phân hệ hoạt động không nhìn thấy được các nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới

Nguyên nhân 1: Do đăng nhập với điều kiện tùy chọn là của tôi nên không nhìn thấy được các nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới

Giải pháp: Chọn Tùy chọn là:

- Của nhân viên nhóm tôi

- Tất cả

- Chọn  "Người thực hiện" là nhân viên cấp dưới muốn xemNguyên nhân 2: Do chưa được phân quyền cho cơ cấu quản lý


Giải pháp: Liên hệ với người quản lý (admin hệ thống hoặc admis CRM) để kiểm tra việc phân quyền cơ cấu quán lý

(Người quản lý (admin hệ thống hoặc admis CRM) vào hệ thống\ quản lý người dùng\ chọn đến người cần phân quyền cơ cấu quản lý\ chọn mức dữ liệu được phép truy cập\ chọn cơ cấu quản lý\ cất

Câu 3: Làm sao để cho nhân viên khác thấy được danh sách khách hàng của mình

Bước 1: Chia sẻ danh sách khách hàng cho nhân viên

Vào Bán hàng\Khách hàng\ dùng phím shift để chọn các khách hàng cần chia sẻ (có thể chọn chức năng lọc để lọc ra các khách hàng cần chia sẻ) \ click chuột phải chọn\ Tiện ích\ Chia sẻ
Click chọn chia sẻ cho\ thêm\ chọn loại đố tượng là người dùng\ tìm đến người cần chia sẻ\ bấm dấu mủi tên qua phải\ Đồng ý


Chọn quyền cho người được chia sẻ, người này sẽ được quyền gì đối với các khách hàng được chia sẻ :


Bước 2: Để xem được danh sách khách hàng được chia sẻ

Vào Bán hàng\ khách hàng\chọn dấu mũi tên bên cạnh nút nạp : Chọn tất cả hay cơ cấu tổ chức
 Xem thêm