[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng

12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng


  
1. Mục đích
Từ phiên bản R26 trở đi, khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng thì phần mềm AMIS.VN sẽ hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi kế toán muốn lập bảng tính chi tiết hoa hồng theo từng chứng từ thu tiền khách hàng thì phải in báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng và tự điền tay thông tin nhân viên để tính hoa hồng cho nhân viên gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R26 trở đi: Phần mềm AMIS.VN - Kế toán bổ sung cột Nhân viên bán hàng trên Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng giúp kế toán thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.
  Để hiển thị cột Nhân viên bán hàng trên báo cáo, khách hàng thực hiện như sau:
  • Trên Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng, nhấn chuột phải tại dòng tiêu đề báo cáo và tích chọn Tên NVBH.
  • Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện sửa mẫu bằng cách:
   • Tại Báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng chọn Mẫu\Quản lý mẫu, nhấn Sửa.
   • Tại trường Tên NVBH tích chọn Hiển thị.
   • Chương trình hiển thị thông tin Tên nhân viên trên báo cáo giúp kế toán thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng.


Xem thêm
1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng
4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán
6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server
8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng
13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị
14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước