[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R6.2 > 1. Bổ sung chức năng đồng bộ hàng loạt để đồng bộ được nhiều chứng từ 1 lúc

1. Bổ sung chức năng đồng bộ hàng loạt để đồng bộ được nhiều chứng từ 1 lúc


  
1. Mục đích:
Đồng bộ nhiều danh mục, chứng từ cùng lúc lên Cloud giúp tiết kiệm thời gian cho Kế toán.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R6: Để đồng bộ dữ liệu lên Cloud phải mở từng danh mục, chứng từ chưa được đồng bộ lên, sau đó nhấn Sửa rồi Cất.
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Bổ sung chức năng đồng bộ hàng loạt giúp đồng bộ được nhiều danh mục, chứng từ cùng lúc. Thực hiện trên phần mềm như sau:
    • Chọn chức năng Đồng bộ.
    • Chọn Loại dữ liệu muốn đồng bộ lên Cloud. Nhấn Lấy dữ liệu.
    • Nhấn Đồng bộ lại. Chương trình sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud.
Lưu ý: Trong thời gian này, Kế toán vẫn có thể thực hiện được các chức năng khác trên phần mềm.
    • Sau khi đồng bộ xong, chương trình sẽ hiển thị thông báo kết quả đồng bộ.


Xem thêm