[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > 1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng

1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi in Đơn đặt hàng có thể hiển thị được thông tin Nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH để người xem có thể phân biệt và thấy nhanh được các mặt hàng thuộc từng nhóm đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R13: Khi in các mẫu Đơn đặt hàng không hiển thị được thông tin Nhóm VTHH dẫn đến Kế toán phải mất thời gian ghi chú thủ công.
 • Từ phiên bản R13: Trên nguồn dữ liệu của các mẫu đơn đặt hàng bổ sung thêm trường thông tin InventoryItemCategoryCode (Mã nhóm VTHH) và InventoryItemCategoryName (Tên nhóm VTHH, cho phép Kế toán sửa mẫu để hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Các mẫu được bổ sung bao gồm:
  • Đơn đặt hàng
  • Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất)
  • Đơn đặt hàng (nhiều tỷ lệ CK)
  • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất, tỉ lệ CK)
Giả sử, đơn vị là nhà cung cấp dịch vụ bảo hành & sửa chữa ô tô,  có nhu cầu khi in Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) hiển thị được thông tin Mã nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH để khi Khách hàng xem có thể thấy nhanh được những loại dịch vụ và vật tư, phụ tùng thay mới mà đơn vị sắp thực hiện cho Khách hàng là gì. Kế toán thực hiện như sau:
 • Vào phân hệ Bán hàng, lập Đơn đặt hàng có chọn đến VTHH có khai báo thông tin Nhóm VTHH trên danh mục VTHH.

 • Sửa mẫu Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK):

      

 • Thêm các cột Mã nhóm VTHH, Tên nhóm VTHH trên mẫu đơn đặt hàng
 • Vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA: Chọn trường IventoryItemCategoryCode hoặc InventoryItemCategoryName, nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin này trên Đơn đặt hàng.

       

 • In Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) có hiển thị thông tin Nhóm VTHH:

                              

  Sửa tương tự với các mẫu Đơn đặt hàng còn lại.


  Xem thêm
  2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng
  3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt
  4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm
  5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn
  6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian
  7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm
  8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng
  9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, .... để dễ dàng tra cứu
  10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra
  11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud