[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R2.1 > 1. Trên danh sách hợp đồng: cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc

1. Trên danh sách hợp đồng: cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc


  
1. Mục đích
Cho phép lọc hợp đồng ở nhiều tình trạng ghi doanh số cùng 1 lúc để dễ dàng lấy số liệu báo cáo ban giám đốc.
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.
  2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hợp đồng.
  • Tại mục Ghi doanh số: Tích chọn các tình trạng ghi doanh số muốn sử dụng để tìm kiếm hợp đồng.
  3. Nhấn Lấy dữ liệu.  Xem thêm