[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R6 > 2. Cập nhật danh mục biểu thuế Tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC

2. Cập nhật danh mục biểu thuế Tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế để đáp ứng Thông tư số 300/2016/TT-BTC


  
1. Mục đích:
Cập nhật Danh mục biểu thuế tài nguyên theo thông báo của Tổng cục thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R6: Chưa cập nhật Biểu thuế tài nguyên.
  • Từ phiên bản R6 trở đi: Cập nhật Biểu thuế tài nguyên theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.
    • Danh mục biểu thuế tài nguyên cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem Danh mục biểu thuế tài nguyên tại đây.
    •  Khi lập Tờ khai thuế tài nguyên từ tháng 01/2017 trở đi, cột Tên loại tài nguyên sẽ hiển thị theo biểu thuế tài nguyên mới nhất. Xem hướng dẫn lập Tờ khai thuế tài nguyên tại đây.


Xem thêm