[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích:
Chuẩn bị dữ liệu mẫu có số liệu đẹp, đúng thực tế để khách hàng tham khảo hay dùng thử.
2. Chi tiết thay đổi:
Hướng dẫn làm việc với dữ liệu kế toán mẫu, xem tại đây.


Xem thêm