[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng

3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng


  
(Chức năng này chỉ triển khai thí điểm cho một số khách hàng)
1. Mục đích
Từ phiên bản R26, phần mềm AMIS.VN - Kế toán triển khai luồng Cất và Ghi sổ bất đồng bộ giúp giải quyết những điểm bất cập gặp phải khi triển khai Cất và Ghi sổ đồng bộ.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi thực hiện cất chứng từ, chương trình đồng thời đồng bộ chứng từ lên Clould (Ghi sổ đồng bộ).
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi cất chứng từ, chương trình không đồng thời đồng bộ chứng từ lên Clould (Ghi sổ bất đồng bộ). Chi tiết thay đổi như sau:
Từ phiên bản R26 trở về trước
 Từ phiên bản R26 trở đi
Việc ghi nhận chứng từ chỉ được hoàn thành sau khi chứng từ đã được cất dữ liệu vào DS sau đó đồng bộ lên Cloud và thực hiện ghi sổ. Việc ghi nhận chứng từ được tự động chia thành 2 giai đoạn độc lập, không ảnh hưởng nhau:
GĐ1: Lưu trữ chứng từ vào DS
GĐ2: Đồng bộ dữ liệu lên cloud và ghi sổ
Việc ghi nhận chứng từ được chấp nhận ngay khi hoàn thành GĐ1. Người dùng có thể làm việc khác luôn mà không phải chờ GĐ2
Việc ghi nhận chứng từ có thể bị chậm, treo khi xảy ra các trường hợp:
- Mạng internet có vấn đề (Khá thường xuyên)
- Server MISA quá tải.
Việc ghi nhận chứng từ không bị ảnh hưởng khi:
- Mạng internet có vấn đề (Khá thường xuyên)
- Server MISA quá tải
Việc tất cả các khách hàng cùng làm việc trực tiếp với server (Đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi) có thể gây quá tải máy chủ MISA. Việc thực hiện đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi được quản lý một cách tối ưu để thực hiện theo độ chịu tải của máy chủ, tăng năng lực đáp ứng của máy chủ MISA, giảm hiện tượng máy chủ quá tải.
1. Khi khách háng thực hiện cất/ghi sổ, chứng từ sẽ chuyển về trạng thái Đang thực hiện. Trạng thái này sẽ được cập nhật lại thành Đã đồng bộ/Đã ghi sổ sau khi thao tác được thực hiện xong trên Cloud.
Lưu ý: Khi chứng từ ở trạng thái Đang thực hiện, người dùng:
  • Có thể: In ấn, Đóng chứng từ để thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác.
  • Không thể: Sửa, xóa, ghi sổ/bỏ ghi… (Nếu xảy ra tình trạng quá tải máy chủ MISA, mạng Internet gặp vấn đề thì sau 5 phút có thể thao tác với chứng từ bình thường)
2. Khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy được giá xuất kho, tỷ giá xuất quỹ và thay đổi tồn kho, in báo cáo sau khi ghi sổ thành công (trước phiên bản R26 khách hàng có thể nhìn thấy ngay sau khi cất đồng thời ghi sổ).
3. Trường hợp đồng bộ, ghi sổ, bỏ ghi không thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo về cho khách hàng trên màn hình chứng từ chi tiết và trên giao diện kết quả đồng bộ dữ liệu. Dựa vào thông báo này khách hàng xử lý tiếp chứng từ có lỗi.
4. Thay đổi giao diện chứng từ, bổ sung icon thể hiện trạng thái Đồng bộ/Ghi sổ của chứng từ.
  • Sau khi Cất, chưa đồng bộ/ghi sổ thành công
  • Sau khi Đồng bộ/ghi sổ thành công
  • Sau khi Cất, Đồng bộ thành công, ghi sổ không thành công
5. Khi chứng từ ở trạng thái Đang đồng bộ/ghi sổ/bỏ ghi thì không thực hiện được các chức năng: Sửa, Sửa nhanh, Xóa, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ, Phân bổ chi phí (Mua dịch vụ), Cấp số hóa đơn (Chứng từ mua hàng, Xuất hóa đơn, Giảm giá hàng bán, Hàng mua trả lại), Ghi doanh số (Đơn đặt hàng), Phát hành HĐĐT (chứng từ bán hàng, Xuất hóa đơn, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua)…
6. Trên danh sách chứng từ, bổ sung các trạng thái đang ghi sổ, đang đồng bộ, đang đồng bộ và ghi sổ,...


Xem thêm
1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán
6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server
8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng
12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng
13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị
14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước