[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > 3. Lấy đề nghị xuất hóa đơn từ CRM thì tự động sinh số đề nghị để dễ dàng tìm kiếm, thông báo khi có lỗi

3. Lấy đề nghị xuất hóa đơn từ CRM thì tự động sinh số đề nghị để dễ dàng tìm kiếm, thông báo khi có lỗi


  
1. Mục đích:
Khi lấy đề nghị xuất hóa đơn từ CRM thì phần mềm tự động sinh số đề nghị, giúp kế toán dễ dàng tìm kiếm, phân biệt trong trường hợp các đề nghị xuất hóa đơn có cùng thông tin Ngày đề nghị, Người yêu cầu và Mã khách hàng
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R7, các Đề nghị xuất hóa đơn được lấy từ CRM không có thông tin số đề nghị, dẫn đến Kế toán dễ bị nhầm lẫn và không phân biệt được trong trường hợp các đề nghị xuất hóa đơn có cùng thông tin Ngày đề nghị, Người yêu cầu và Mã khách hàng
 • Kể từ phiên bản R7, phần mềm bổ sung thêm thông tin Số đề nghị giúp Kế toán dễ dàng tìm kiếm, phân biệt các Đề nghị xuất hóa đơn. Các bước thực hiện như sau:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc đánh số chứng từ, thiết lập quy tắc đánh số cho loại chứng từ Đề nghị xuất hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý
                 
  • Tại Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn
   • Chọn Lấy đề nghị từ AMIS.VN, chọn Đề nghị xuất hóa đơn cần lấy về AMIS.VN - Kế toán, nhấn Đồng ý
   • Sau khi Lấy Đề nghị xuất hóa đơn, chương trình tự động sinh ra Số đề nghị theo quy tắc đánh số được thiết lập
   • Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn bổ sung thêm cột Số đề nghị.
   • Tại chức năng Tiện ích\Tải dữ liệu, cho phép tải được Đề nghị xuất hóa đơn theo Số đề nghị bằng cách tích chọn Theo số chứng từ và nhập Số đề nghị để thực hiện tải.
               


  Xem thêm