[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R4 > 4. Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định hiển thị sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn

4. Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định hiển thị sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn


  
1. Mục đích
Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn để thao tác nhập liệu được nhanh chóng.
2. Chi tiết thay đổi
Trường hợp tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, không tích chọn ô Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, thì khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn.
Các bước thực hiện:
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị xuất hóa đơn.
2. Chọn đề nghị xuất hóa đơn để lập chứng từ bán hàng (Có thể lập chứng từ bán hàng từ nhiều đề nghị xuất hóa đơn bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các đề nghị xuất hóa đơn).
3. Nhấn chuột phải, chọn Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng.

4. Thông tin hóa đơn sẽ được chương trình ngầm định sẵn.

Xem thêm