[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R8 > 5. Sửa công cụ chuyển đổi hệ thống AMIS từ AMIS.VN 1.0 sang AMIS.VN 2.0: Không yêu cầu dữ liệu kế toán AMIS.VN 1.0 phải là TT200 hoặc TT133

5. Sửa công cụ chuyển đổi hệ thống AMIS từ AMIS.VN 1.0 sang AMIS.VN 2.0: Không yêu cầu dữ liệu kế toán AMIS.VN 1.0 phải là TT200 hoặc TT133


  
1. Mục đích
Thay đổi cách đáp ứng chức năng chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 theo hướng:
 • Cho phép phòng CNTT MISA khi nâng cấp dữ liệu của khách hàng lên phiên bản mới có thể nâng cấp được cả dữ liệu chưa được cập nhật lên TT200 hoặc TT133, giúp phòng CNTT MISA có thể thực hiện nâng cấp dữ liệu được ngay mà không phải yêu cầu khách hàng cập nhật lên thông tư mới.
 • Cho phép khách hàng nhận được thông báo yêu cầu cập nhật dữ liệu lên thông tư mới, giúp khách hàng chủ động biết được công việc cần thực hiện mà không cần đợi phản hồi từ MISA.
2. Thay đổi chi tiết
Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản AMIS.VN 1.0 lên phiên bản AMIS.VN 2.0, trước tiên khách hàng cần yêu cầu MISA nâng cấp dữ liệu của khách hàng lên phiên bản mới. (Xem hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu tại đây )
  • Trước phiên bản R8: Khi khách hàng yêu cầu nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới, phòng CNTT MISA chỉ có thể nâng cấp được dữ liệu đã cập nhật lên TT200 hoặc TT133, nếu dữ liệu của khách hàng đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48 hoặc QĐ15 thì phòng CNTT phải phản hồi lại và yêu cầu khách hàng cập nhật lên thông tư mới. Điều này dẫn đến mất thời gian và công sức cho cả khách hàng và MISA.
  • Từ phiên bản R8 trở đi:
   • Khi khách hàng yêu cầu nâng cấp dữ liệu lên phiên bản mới, phòng CNTT MISA có thể nâng cấp được cả dữ liệu chưa cập nhật lên TT200 hoặc TT133.
   • Khi khách hàng thực hiện các bước chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN - Kế toán 1.0 lên AMIS.VN - Kế toán 2.0, nếu dữ liệu của khách hàng chưa cập nhật được lên TT200 hoặc TT133 thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo để yêu cầu khách hàng cập nhật lên thông tư mới như sau:
   • Với dữ liệu đang áp dụng theo QĐ48:

         

   • Với dữ liệu đang áp dụng theo QĐ15:

                    

   • Để cập nhật dữ liệu lên thông tư mới, Khách hàng đăng nhập vào phần mềm bằng tên miền đang sử dụng (Ví dụ: abc.amis.vn) và chọn ứng dụng Kế toán 1.

    

                     

    • Sau đó cập nhật dữ liệu lên thông tư mới theo hướng dẫn:
     • Xem hướng dẫn cập nhật lên thông tư 200 tại đây.
     • Xem hướng dẫn cập nhật lên thông tư 133 tại đây.


                    

 

 

 Xem thêm