[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > 6. Cho phép NVKD tra cứu tồn kho trên đơn hàng, báo giá, hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn bên phân hệ CRM phục vụ cho công tác bán hàng

6. Cho phép NVKD tra cứu tồn kho trên đơn hàng, báo giá, hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn bên phân hệ CRM phục vụ cho công tác bán hàng


  
1. Mục đích:
Để phục vụ cho công tác bán hàng, cho phép Nhân viên Kinh doanh tra cứu tồn kho trên Đơn hàng, Báo giá, Hợp đồng, Đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS - Bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R10: Không thể tra cứu tồn kho của Vật tư hàng hóa trên danh sách Chọn hàng hóa trên Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS - Bán hàng.
 • Từ phiên bản R10 trở đi: Có thể tra cứu số tồn kho của Vật tư hàng hóa trên danh sách Chọn hàng hóa trên Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS - Bán hàng.
     Các bước thực hiện
 • Vào Bán hàng\Đơn đặt hàng
 • Nhấn Thêm đơn đặt hàng\Tab Hàng hóa
 • Nhấn Thêm\Nhấn vào biểu tượng
 • Chương trình cho phép xem được thông tin Số lượng tồn


Lưu ý: - Với dữ liệu đa chi nhánh thì Số lượng tồn sẽ lấy ở toàn bộ chi nhánh.
          - Số lượng tồn được lấy theo dữ liệu và sổ đã được thiết lập cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN tại đây.

 • Chương trình cho phép xem được thông tin Số lượng đã đặt chưa giaoSố lượng có thể đặt. 
 

 
 

 


   

             Xem thêm