[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R5 > 7. Cho phép ngầm định thời gian lấy công nợ trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, tab Công nợ là Năm nay

7. Cho phép ngầm định thời gian lấy công nợ trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, tab Công nợ là Năm nay


  
1. Mục đích:
Cho phép ngầm định thời gian lấy công nợ trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn\tab Công nợNăm nay để thuận tiện trong việc kiểm tra phát sinh công nợ khách hàng trong năm và kiểm tra xem có trùng đề nghị xuất hóa đơn hay không.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R5: Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn\tab Công nợ, chương trình đang ngầm định thời gian lấy công nợ là: Từ đầu tháng đến hiện tại.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn\tab Công nợ, chương trình đang ngầm định thời gian lấy công nợ là: Năm nay để thuận tiện trong việc kiểm tra phát sinh công nợ khách hàng trong năm và kiểm tra xem có trùng đề nghị xuất hóa đơn hay không?


Xem thêm