[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server

7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server


  
1. Mục đích
Hiện nay phần mềm cho phép kế toán có thể cập nhật hình ảnh vật tư hàng hóa lên để nhân viên có thể biết được hình ảnh của sản phẩm giới thiệu cho khách hàng đồng thời gửi báo giá có hình ảnh đính kèm cho khách hàng. Để đảm bảo tốc độ thao tác, phầm mềm tự động giảm kích thước và dung lượng hình ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi kế toán cập nhật hình ảnh vật tư hàng hóa phần mềm giữ nguyên kích thước, dung lượng ảnh dẫn đến khi tải ảnh về phần mềm chạy chậm, ảnh hưởng đến thao tác của kế toán.
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi kế toán cập nhật hình ảnh vật tư hàng hóa, nếu ảnh quá nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm kích thước và dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server.

Có thể tham khảo hướng dẫn cập nhật hàng loạt hình ảnh VTHH tại đây.Xem thêm
1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng
4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán
6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng
12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng
13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị
14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước