[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Cải tiến hiệu năng một số báo cáo
Cải tiến cơ chế xem báo cáo phân trang
Cải tiến báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị
Không cho phép khách hàng hủy hóa đơn điện tử trong khoảng bất kỳ
Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng gia hạn/mua thêm
Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
Cho phép xác định được các vật tư hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.
Cho phép kế toán xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ
Cho phép thiết lập bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử riêng biệt giữa các chi nhánh
Cho phép khách hàng lựa chọn thống kê các tình trạng khác nhau của hợp đồng khi lập Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán
Thay đổi giao diện và cách lấy số liệu cho báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí
Thay đổi điều kiện cho phép nhân viên kinh doanh xóa hợp đồng trên AMIS.VN - Bán hàngXem thêm