[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên thể hiện cột Mã đơn vị và Tên đơn vị

Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên thể hiện cột Mã đơn vị và Tên đơn vị


  
1. Mục đích
Cho phép Kế toán khi xem Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên thì biết được đơn vị, phòng ban trực thuộc của nhân viên phụ trách khoản công nợ đó, giúp kế toán tiết kiệm thời gian khi làm báo cáo, nâng cao tiến độ thực hiện công việc.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R43: Khi làm báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhân viên cho toàn công ty, Kế toán phải thực hiện xem theo từng phòng ban, đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều phòng ban thì việc làm thủ công như vậy sẽ gây mất nhiều thời gian của kế toán.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhân viên thể hiện thông tin phòng ban, đơn vị trực thuộc của nhân viên, giúp giảm thiểu thao tác trên phần mềm, tiết kiệm thời gian lập báo cáo, chứng từ.
Cách thực hiện trên phần mềm:
 • Vào Báo cáo\Tổng hợp\Tổng hợp công nợ nhân viên.
  • Chọn Thống kê theo: <<Không chọn>>/Công trình/Hợp đồng, khai báo các tham số liên quan.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên bổ sung 2 cột thông tin Mã đơn vịTên đơn vị (2 cột này đang ngầm định ẩn). Để hiển thị 2 cột này thực hiện như sau:
  • Vào Mẫu\Quản lý mẫu.
  • Trên giao diện Quản lý mẫu nhấn Sửa.
  • Trên giao diện Sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho cột Mã đơn vị và Tên đơn vị. Nhấn Cất để lưu lại mẫu vừa sửa.
  • Báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên hiển thị giao diện như sau


Xem thêm