[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Biết được mặt hàng bán chạy tại từng địa phương khi xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo địa phương

Biết được mặt hàng bán chạy tại từng địa phương khi xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo địa phương


  
1. Mục đích
Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo địa phương, giám đốc có thể biết được mặt hàng bán chạy tại từng địa phương làm cơ sở ra quyết định kinh doanh
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R29 trở đi:
1. Vào mục Báo cáo, tại phần Bán hàng, chọn Tổng hợp bán hàng
2. Thiết lập tham số báo cáo thống kê theo Địa phương

3. Trên báo cáo Tổng hợp bán hàng theo địa phương, chương trình bổ sung cột Số lượng bánSố lượng trả lại, giúp biết được mặt hàng bán chạy nhất ở từng địa phương

Lưu ý: Trường hợp không thấy cột thông tin, kế toán nhấn chuột phải tại dòng tiêu đề của báo cáo và tích chọn Số lượng bán, Số lượng trả lại


Xem thêm