[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Nhà nước, phục vụ cho việc lập tờ khai thuế TTĐBTuy nhiên, Kế toán vẫn có thể sửa đổi lại thông tin các biểu tính thuế TTĐB sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  2. Chọn nhóm HHDV chịu thuế TTĐB muốn thay đổi thông tin, nhấn Sửa.


  3. Nhập lại thông tin thay đổi.

  • Có thể tích chọn Ngừng theo dõi với các nhóm HHDV chịu thuế TTĐB không có nhu cầu theo dõi nữa. 
   4. Nhấn Cất.


   Xem thêm