[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Cho phép Quản trị ứng dụng AMIS xóa bớt dữ liệu kế toán trên cloud để giảm bớt dung lượng một cách nhanh chóng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R50: Khách hàng sử dụng bị quá dung lượng đã mua hoặc dữ liệu quá lớn nhưng lại không muốn mua thêm mà muốn xóa bớt dữ liệu kế toán để giảm dung lượng nhưng trên ứng dụng ACT hiện nay chưa có chức năng xóa dữ liệu do đó khách hàng không chủ động xóa được dữ liệu mà phải gửi yêu cầu nhờ phòng Quản trị hệ thống của MISA thực hiện xóa rất mất thời gian.
  • Từ phiên bản R50 trở đi: Phần mềm bổ sung chức năng Xóa dữ liệu theo từng dữ liệu kế toán người sử dùng đang quản lý.
Cách thực hiện trên phần mềm:
1. Để thực hiện chức năng này thì người dùng phải làm admin của toàn hệ thống.
  • Đăng nhập vào Web Cloud dữ liệu kế toán, chọn Đóng dữ liệu kế toán. Tại đây, phần mềm bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
  • Chọn dữ liệu kế toán cần xóa, nhấn Xóa dữ liệu
    Lúc này phần mềm hiển thị cảnh báo như hình dưới đây:
  • Tích chọn Tôi đồng ý xóa và sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh nếu có\Thực hiện
    Lưu ý: Sau khi xóa dữ liệu xong, phần mềm sẽ lưu lại Nhật ký trên AMIS để Khách hàng có thể tra cứu lại khi cần thiết.
2. Lưu ý: Khi người dùng không phải là admin toàn hệ thống thì không cho phép xóa và hiển thị cảnh báo như sau:






Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống