[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R38 > Bổ sung link hướng dẫn trong trường hợp khách hàng không kết nối được với máy chủ

Bổ sung link hướng dẫn trong trường hợp khách hàng không kết nối được với máy chủ


  
1. Mục đích
Hướng dẫn cho đơn vị biết cách xử lý trong trường hợp đăng nhập vào phần mềm kế toán báo lỗi không kết nối được với máy chủ thay vì phải gọi tư vấn viên hỗ trợ.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R38 : Khi khách hàng đăng nhập vào phần mềm Kế Toán bị lỗi không kết nối được với máy chủ, hệ thống chỉ đưa ra cảnh báo: Không kết nối được với máy chủ do một số nguyên nhân (tên máy chủ không chính xác, cổng kết nối không chính xác, máy chủ bị tắt, bị tường lửa chặn cổng kết nối đến máy chủ) mà không có link hướng dẫn người dùng cách khắc phục.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Khi khách hàng đăng nhập báo lỗi không kết nối được máy chủ, hệ thống hiển thị cảnh báo kèm link hướng dẫn để người dùng biết cách xử lý.
Khi đăng nhập phần mềm không thành công, trên thông báo bổ sung thêm link hướng dẫn cách xử lý khi gặp vấn đề, nhấn vào link sẽ dẫn đến trang web hướng dẫn.Xem thêm