[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R38 > Bổ sung ngầm định tích chọn lấy tên người mua và tài khoản người mua khi phát hành hóa đơn điện tử

Bổ sung ngầm định tích chọn lấy tên người mua và tài khoản người mua khi phát hành hóa đơn điện tử


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R38, chương trình bổ sung thêm tích chọn Ngầm định lấy Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử, nếu đơn vị thực hiện tích chọn thì khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sẽ ngầm định lấy thông tin Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng lên hóa đơn, nếu đơn vị không tích chọn thì sẽ bỏ trống.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R38:Tính năng lấy Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử chưa có tùy chọn mà luôn luôn ngầm định lấy thông tin Người mua hàng và Tài khoản ngân hàng lên hóa đơn dẫn tới một số đơn vị không muốn lấy thông tin này thì chưa có cách xử lý
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép đơn vị có thể lựa chọn hiển thị thông tin Người mua hàngTài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử.
 2.1: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\hiển thị tích chọn " Ngầm định lấy người mua hàng và Tài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn".
 2.2: Kiểm tra việc lấy thông tin Người mua hàngTài khoản ngân hàng của người mua lên hóa đơn điện tử: Vào Bán hàng\ tab Xuất hóa đơn\ chọn hóa đơn cần phát hành\nhấn Phát hành HĐ điện tử\hiển thị form "Phát hành hóa đơn điện tử" đã được ngầm định tích chọn "Lấy người mua hàng lên HĐ" và " Lấy TK ngân hàng của người mua lên HĐ"

 

Lưu ý: Người sử dụng có thể bỏ tích chọn "Lấy người mua hàng lên HĐ" hoặc " Lấy TK ngân hàng của người mua lên HĐ" thì trên hóa đơn thông tin Người mua hàng và TK ngân hàng sẽ để trống


Xem thêm