[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích

Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán nắm được tình hình chi phí theo từng chi nhánh, đơn vị và chi tiết theo từng Khoản mục chi phí. Từ đó biết được đơn vị đang lãng phí hay tiết kiệm để đưa ra điều chỉnh phù hợp.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R50:
  • Định kỳ hàng tuần/hàng tháng, kế toán cần lập bảng phân tích chi phí theo từng chi nhánh, từng kỳ và khoản mục chi phí để trình lên ban lãnh đạo công ty.
  • Đồng thời khi xem các báo cáo về chi phí bán hàng thì chỉ thống kê được theo một kỳ cố định mà chưa có sự so sánh giữa các kỳ với nhau. Ví dụ như: giữa các tháng/các quý trong năm; giữa các năm với nhau hay so sánh cùng kỳ giữa các năm.
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Chương trình bổ sung Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánhBáo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ, giúp doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn hiện tại.
Cách thực hiện trên phần mềm:
2.1. Thực hiện phân quyền:
Trước hết kế toán trưởng (admin) cần thực hiện phân quyền cho kế toán viên được phép xem và sử dụng 2 báo cáo này.
 • Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, tích chọn vai trò kế toán viên cần được phân quyền và nhấn Phân quyền.
 • Trên giao diện Thiết lập quyền cho vai trò:
  • Chọn Báo cáo\Báo cáo phân tích, tích chọn Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh:
  • Thực hiện phân quyền cho người dùng theo các chức năng: Sử dụng, Xuất khẩu báo cáo, In báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Thực hiện tương tự đối với việc phân quyền cho Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ.

2.2. Sử dụng báo cáo: Vào Báo cáo\Báo cáo phân tích:
 • Tích chọn Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh:
 • Khai báo các tham số liên quan và nhấn Đồng ý.

  • Giao diện Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh hiển thị như sau:

 • Tích chọn Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ:
  • Khai báo các tham số liên quan và nhấn Đồng ý.

  • Giao diện Báo cáo phân tích chi tiết doanh thu theo nhiều kỳ hiển thị như sau:

  Chương trình ngầm định toàn quyền sử dụng chức năng này cho người dùng có vai trò Admin, Kế toán tổng hợp.


  Xem thêm