[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 7. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán trên phần mềm AMIS.VN > Bước 5: Đảm bảo số liệu trên sổ Cái tài khoản thuế GTGT và tài khoản doanh thu khớp với tờ khai và bảng kê hàng hóa

Bước 5: Đảm bảo số liệu trên sổ Cái tài khoản thuế GTGT và tài khoản doanh thu khớp với tờ khai và bảng kê hàng hóa


  
1. Mục đích
- Đảm bảo tổng doanh thu trên sổ Cái tài khoản Doanh thu bán hàng khớp với bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
- Đảm bảo khớp số liệu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ  trên sổ Cái tài khoản Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (TK 133) với tờ khai thuế GTGT
- Đảm bảo khớp số liệu thuế GTGT đầu ra phải nộp trên sổ Cái tài khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333) với tờ khai thuế GTGT

2. Các bước thực hiện

  • Nếu người sử dụng có lập bảng kê mua vào, bán ra và tờ khai trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán
1. Đối chiếu giữa bảng kê thuế và sổ Cái tài khoản 133, 333
2. Đối chiếu giữa sổ Cái tài khoản Doanh thu bán hàng với bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra:
Kế toán tiến hành so sánh tổng doanh thu bán hàng trên sổ Cái với chỉ tiêu giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ. Nếu có chênh lệch kế toán in bảng kê đối chiếu thuế và sổ Cái với tài khoản 3331để đối chiếu chi tiết.
3. Đối chiếu giữa sổ Cái tài khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước với tờ khai thuế GTGT: Kế toán tiến hành so sánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp trên sổ Cái TK 3331 với chỉ tiêu thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ nếu có sai lệch kế toán tìm chi tiết theo bảng kê số thuế GTGT
  • Nếu người sử dụng không lập bảng kê mua vào, bán ra và tờ khai trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán
1. Kế toán chỉ cần đối chiếu số dư TK 133, 33311 trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán với tờ khai bên ngoài đã nộp. Nếu có sự chênh lệch với bên ngoài thì sẽ tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại cho đúng


Xem thêm